top of page
Glasbena šola STRUNICA

Inštrumenti

V Glasbeni šoli STRUNICA se lahko tudi Vi naučite igranja inštrumenta 
Glasbena šola STRUNICA

Kitara

V Glasbeni šoli STRUNICA poučujemo KLASIČNO, AKUSTIČNO, ELEKTRIČNO in BAS KITARO. Spoznamo se z notnim zapisom, glasbeno teorijo, spoznamo različne tehnike igranja, naučimo se igranja skladb po posameznih strunah in več strunah hkrati, naučimo se igranja z akordi, kako pravilno igrati spremljavo in si ob tem še zapeti. Ob vsem tem razvijamo muzikalnost. Navajajamo se na individualno in skupinsko muziciranje. 

Program je namenjen vsem starostnim skupinam.

 

Glasbena šola STRUNICA

Narodnozabavna kitara

V Glasbeni šoli STRUNICA smo edini kateri imamo program učenja igranja narodnozabavne kitare. Program je namenjen vsem ki bi radi znali igrati kitaro v  NARODNOZABAVNI GLASBI. Spoznamo prijeme akordov kateri se razlikujejo od "klasičnih" prijemov, spoznamo dinamiko, način udarjanja, ritmiko polke in valčka. Navajamo se na individualno in skupinsko muziciranje.

Program je namenjen vsem starostnim skupinam.

 

Glasbena šola STRUNICA

Flavta

V Glasbeni šoli STRUNICA z učenjem flavte pričnemo na KLJUNASTI (BLOK) FLAVTI. Naučimo se pravilne drže flavte, postavitve rok, dihanja, nadzora tona, spoznamo notni zapis, glasbeno teorijo, razvijamo občutek za ritem in dinamiko. Igramo v duetih, navajajamo se na individualno in skupinsko muziciranje.

Program je namenjen vsem starostnim skupinam.

Glasbena šola STRUNICA

Klavir in elektronske klaviature

V Glasbeni šoli STRUNICA poučujemo tako KLASIČNI KLAVIR kot tudi KLAVIR ZA POPULARNO GLASBO. Pri klasičnem klavirju poučevanje poteka po zbirki učbenikov Moj prijatelj klavir, kjer se naučimo tehnike igranja, branja notnega zapisa, razumevanje osnovne glasbene teorije, zajema pa tudi igranje po posluhu, improvizacija, dodajanje spremljav pesmicam...  Pri klavirju za popularno glasbo pa imamo poleg vsega prej naštetega mnogo večji poudarek na igranju popularnih skladb: pop, rock, ...

Pri ELEKTRONSKIH KLAVIATURAH je program naravnan bolj v zabavno glasbo, saj se učimo igranja popularnih skladb, evergreenov z inštrumentalno spremljavo. Navajajamo se na individualno in skupinsko muziciranje.

Program je namenjen vsem starostnim skupinam.

Glasbena šola STRUNICA

Diatonična in klavirska harmonika

V Glasbeni šoli STRUNICA izvajamo program učenja DIATONIČNE HARMONIKE (frajtonarca) in KLAVIRSKE HARMONIKE. Naučimo se pravilne drže telesa in inštrumenta pri igranju, spoznamo tone, notni zapis, osnove mehovne tehnike. Razvijajamo tudi igranje brez notnega zapisa s posnemanjem in improvizacijo. Igramo tako ljudske kot tudi popularne narodnozabavne skladbe. Navajajamo se na individualno in skupinsko muziciranje. 

Program je namenjen vsem starostnim skupinam.

Glasbena šola STRUNICA

Ukulele

V Glasbeni šoli STRUNICA smo edini kateri imamo program učenja igranja na UKULELE. Ukulele je inštrument ki prihaja iz Havajev in ima štiri strune. Poznamo več različnih tipov: soprano, koncerto, tenor in bariton. Glede na tip se naučimo pravilne uglasitve inštrumenta, spoznamo se z pravilno držo inštrumenta,  učimo se akordov in spremljav, igramo popularne skladbe.

Program je namenjen vsem starostnim skupinam.

Glasbena šola STRUNICA

Solo petje

Program solo petja v Glasbeni šoli STRUNICA obsega učenje KLASIČNE ŠOLE PETJA in tudi učenje POPULARNEGA PETJA pop, rock, jazz...skladb. Prilagodimo se glede na posameznikove želje. Spoznamo pravilne tehnike dihanja, razvijamo glasovni obseg, spoznavamo preprost notni zapis, negujemo naravno neprisiljeno držo. Pojejmo skladbe različnih oblik in karakterjev. Učimo se petja na mikrofon ob inštrumentalni spremljavi. 

Program je namenjen vsem starostnim skupinam.

Glasbena šola STRUNICA

Mala glasbena šola

V Glasbeni šoli STRUNICA odprtih rok sprejmemo tudi najmlajše. Skupaj odkrivamo in razvijamo glasbeno nadarjenost, ritmični in melodični posluh, pojemo, igramo na Orffove inštrumente, osvojimo osnovne glasbene pojme. Spoznamo inštrumente katere bi se se lahko kasneje učili v Glasbeni šoli Strunica. Rajamo ob pesmih, ki združujejo petje in ples. Se pripravljamo in navajamo na javno nastopanje.

Glasbena šola STRUNICA

Nauk o glasbi

Razvijamo glasbeni posluh, pojemo melodične vaje s solmizacijskimi zlogi, tonsko abecedo, izvajamo ritmične vsebine in jih zapisujemo po nareku, razvijamo glasbeni spomin, ustvarjamo besedila k danim melodijam, spoznavamo  Orffove inštrumente.

Program je namenjen vsem starostnim skupinam.

bottom of page